Đỗ Chí Hùng

Đỗ Chí Hùng

Học hàm, học vị: Tiến sỹ - Bác sỹ

Chức vụ: Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Kết nối với tôi

  • Email:
  • Phone:
Lịch làm việc

Lịch làm việc chi tiết

Thứ 2: Sáng

Thứ 3: Chiều

Thứ 4: Cả ngày 

Thứ 5: Chiều

Thứ 7: Sáng

Copyright 2019 @ Trường Đại học Y tế công cộng. All rights reserved