Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Học hàm, học vị: Thạc sỹ - Bác sỹ

Chức vụ: Chuyên khoa Tai - mũi - họng

Kết nối với tôi

  • Email:
  • Phone:
Lịch làm việc
Copyright 2019 @ Trường Đại học Y tế công cộng. All rights reserved